دانلود فایل نیاز سنجی و تعیین اولویت آموزشی افراد کلاس سطح سی یک زبان آلمانی در موسسه DSIT در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نیاز سنجی و تعیین اولویت آموزشی افراد کلاس سطح سی یک زبان آلمانی در موسسه DSIT در تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

آموزش عبارت است از فعالیت هایی که منجر به یادگیری می شود. سه نوع آموزش وجود دارد. آموزش رسمی, غیر رسمی و ضمنی. آموزش رسمی عبارت است از مجموعه آموزش هایی که در نظام آموزشی کسب می کند و مدارک قابل قبول آموزش و پرورش, وزارت علوم و دیگر موسسات دولتی را دریافت می کند. آموزش غیر رسمی شامل هرگونه فعالیت آموزشی سازمان یافته است که خارج از چارچوب نظام رسمی صورت می گیرد. در این مقاله از شیوه آموزش غیر رسمی استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل 17 نفر می باشد. ابتدا نیاز سنجی آموزشی انجام شده است و مشخص شده که افراد در رابطه با آلودگی هوا اطلاعات کافی ندارند. به این افراد مباحث مربوط به آلودگی هوا در دو کارگاه 35 دقیقه ای آموزش داده شده است و پیش آزمون و پس آزمون گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که پس از تدریس, افراد به مراتب پیشرفت داشته اند و تعداد بیشتری توانسته اند به سوالات پاسخ های صحیح بدهند به طوری که 88,2 درصد افراد در پس آزمون توانسته اند به 8 سوال از 12 سوال و بیشتر جواب صحیح بدهند.

لینک کمکی