دانلود فایل تطبیق نظام آموزشی ایران و انگلیس در حوزه علوم تربیتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تطبیق نظام آموزشی ایران و انگلیس در حوزه علوم تربیتی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی,علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بررسی تاریخ تحول نظام های آموزشی جهان نشان می دهد که به منظور تحقیق این امر اغلب کشورهای پیشرو ازمطالعات وپژوهش های تطبیقی بهره گرفته اند وازآن به عنوان شرط لازم برای طراحی نظام های آموزشی نوین خویش نام می برند وبرلزوم وضرورت این گونه بررسی ها قبل از اقدام به هرگونه اصلاحات آموزشی جامع برای رفع نیازمندی های رو به رشد اقتصادی,فرهگی وفنی خویش تاکید می ورزند. همچنین مطالعه ی نظام های آموزشی کشور های دیگراین امکان را فراهم می نماید که با ژرف اندیشی,نسبت به اصلاحات آموزشی بنگریم ودر مقام قانون گذار,برنامه ریز ومجری طرح های آموزشی واداره کننده ی کانون های تعلیم وتربیت باگام هایی استوار وسنجیده حرکت خویش را در تامین خیروصلاح عمومی اغاز کنیم. این پژوهش توصیفی(ازنوع تحلیل محتوا)وکیفی بوده یعنی از مصاحبه,مشاهده,ضبط وتحلیل وقایع بیش تر استفاده شده وهمچنین دارای پرسش هایی استاندارد است .روش نمونه گیری پژوهش: نمونه در این تحقیق نظام آموزش و پرورش ایران و انگلستان بوده که ساختار تشکیلاتی, اهداف , نحوه اداره مدارس ,نحوه های اموزش,ومقایسه های نموداری وجداولی نظام اموزشی ایران وانگلستان ورشد اقتصادی و... در هر دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است

لینک کمکی