دانلود فایل نقش مایه های کاشی در گرافیک محیطی معاصر ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نقش مایه های کاشی در گرافیک محیطی معاصر ایران :

دانلود پایان نامه رساله نقش مایه های کاشی در گرافیک محیطی معاصر ایران 105 ص با فرمت word

چکیده:

سابقه هنر کاشی کاری در ایران به آجرهای لعابدار چغازنبیل شوش می رسد و در دوران بعد ادامه یافت . با آغاز دوره ی اسلامی در ایران و به دنبال آن نیاز به تزئینات مناسب برای بناهای مذهبی و مهم, آجرهای لعابدار دوران قبل از اسلام ایران بیش از پیش مورد توجه واقع شد. و بسیاری از بناهای مذهبی مثل مسجد و مقابر و بناهای غیر مذهبی مانند کاخ ها و چل ها را با کاشی تزئین کردند. نقوش رایج در این کاشی ها انواع مختلفی از نقوش خطاطی, هندسی, جانوری, گیاهی با استفاده از عناصری مانند خطوط معقلی, ثلث , ترنج ها و گل ها, شمسه, درخت سرو, تاک (انگور) , گل سرخ, نیلوفرآبی, گل انار, گل و مرغ, پروانه و گل, منظره باغ, گل و پرندگان, سیمرغ,درنا, اژدها و .... اشاره کرد که در آثار گرافیکی هنرمندان معاصر ایران و گرافیک محیطی شناسایی گردیده است که از این میان می توان به آثار استاد قباد شیوا با 161 اثر, استاد فرشید مثقالی با 82 اثر, فرزاد ادیبی با 135 اثر, رضا عابدینی با 75 اثر و ایمان راد با 62 اثر اشاره نمود.

واژه های کلیدی: نقش مایه, گرافیک محیطی, کاشی, ایران

دانلود فایل نقش مایه های کاشی در گرافیک محیطی معاصر ایران
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول
1-1 پیشینه کاشی کاری در ایران 4
1-1-1 پیش از اسلام 4
2-1-1 بعد از اسلام 9
1-2 کاربرد کاشی 10
3-1 معرفی اساتید کاشیکاری ایران 11
4-1 انواع کاشی 12
1-4-1 کاشی معرق 12
1-4-2 کاشی هفت رنگ 13
1-4-3 خط بنایی وسیله تزئینی در کاشی 14
1-5 نقش مایه های تزئینی در کاشی ها 16
1-5-1 خطاطی در کاشی کاری ایران 16
1-5-2 نقوش هندسی 24
1-5-3 نقوش گیاهی 28
1-5-4 نقوش جانوری 34
1-5-5 نقوش رزم و شکار 37

فصل دوم
2-1 گرافیک محیطی 14
2-1-1 مفهوم گرافیک محیطی 41
2-1-2 جنبه های گرافیک محیطی 42
2-1-3 عوامل ایجاد کننده گرافیک محیطی 43
2-1-3 -1 تعادل 43
2-1-3 -2 تناسب 43
2-1-3 -3 تداوم در محیط 43
2-1-3 -4 تاکید در محیط 44
2-1-3 -5 ایجاد وحدت در محیط 44
2-1-3 -6 تنوع در محیط 44
2-1-3 -7 بافت 45
2-1-3 -8 نور 46
2-1-4 تاریخچه گرافیک محیطی 46
2-1-5 کاربرد گرافیک محیطی 47
2-1-6 تاثیرات گرافیک محیطی بر زندگی روزمره 48
2-1-7 انواع گرافیک محیطی 49
2-1-7-1 گرافیک محیطی فضای بسته 49
2-1-7-2 گرافیک محیطی در محیط های باز 51
فصل سوم
3-1 بررسی نقش مایه های تزئینی کاشی در گرافیک معاصر ایران 56
3-1-1 طاووس 56
3-1-1-2 سیمرغ 56
3-1-1-3شیر 57
3-1-2 نقش مایه های گیاهی برگرفته از گیاهان در آثار گرافیکی معاصر ایران 57
3-1-2 – 1 درخت سرو 57
3-1-2-2 گل نیلوفر آبی 58
3-1-3 نقش مایه های خطاطی کاشی در آثارگرافیکی معاصر در ایران 62
3-3 بررسی نقوش هندسی کاشی در گرافیک محیطی ایران: 65
3-4 بهره گیری از هنر کمینه در دیوارنگاری و فضاهای شهری ایران 67
فصل چهارم
4-1 نتیجه گیری 89لینک کمکی