دانلود فایل رساله هنر خیابانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل رساله هنر خیابانی :

دانلود پایان نامهدانلود فایل رساله هنر خیابانی 105 ص با فرمت WORD

دانلود فایل رساله هنر خیابانی
فهرست مطالب
مقدمه 5
1-1 معنای لغت گرافیتی 7
1-2 تعر یف گرافیتی در ویکی پدیا 12
2-1 تاریخچه ای از هنر گرافیتی 16
2-2 موقعیت قانونی برای گرافیتی 19
2-3 گرافیتی در نقاط مختلف جهان 22
2-3-1 ایالات متحده آمریکا 22
2-3 -1-1 فیلادلفیا 22
2-3 -1-2 نیویورک 23
2-3 -1-3 شیکاگو 25
2-3 -2 اروپا 25
2-3 -3 استرالیا 27
2-3 -4 آسیا 27
2-3 -5 پانک راک 28
2-4 ورود زنان به میدان مردانه گرافیتی در دنیا 29
3-1 پیشینه گرافیتی در ایران 32
4-1 انواع گرافیتی 41
4-1-1 دسته اول pieces 41
4-1--11 Roll ups یا Block style 41
4-1-1-2 wheatpaste 42
4--3-1-1 Throw Ups 43
4--4-1-1 wild style 45
4--5-1-1 murals 47
4-2 دسته دوم free form 50
4-2 -3 Marker Tags 50
4-2-4 Stencils 51
4-2-5 Aerosol Tags 52
4-3 کاربردهای گرافیتی 54
4-3 -1 گرافیتی به منزله شیوه بیان رادیکال و سیاسی 56
4-3 -2 گرافیتی از نگاه بودریار 60
4-3 -3 گرافیتی به منزله هنر دکوراتیو و والا 62
4-3 -4 ارتباط دسته های خلافکار با گرافیتی 63
4-3 -5 گرافیتی به منزله نوعی وندالیسم 56
4-3 -6 گرافیتی و موسیقی پانک راک 66
4-3 -7 جهان هنری گرافیتی 67
4 -4 عناصر نشانه شناختی در گرافیتی 70
4-5 وسائل کار گرافیتی 74
4-6 لغت نامه هنرمندان گرافیتی 74
5 -1 گرافیتی مدرن 86
6-1 معرفی گرافیتی کاران برجسته 92

نتیجه گیری 103
منابع و مآخذ 105



لینک کمکی