دانلود فایل فلزات سنگین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل فلزات سنگین :

دانلود پایان نامه رشته شیمی با عنوان فلزات سنگین 75 ص فرمت word

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق
1-1- بیان مسئله
1-2- اهداف , فرضیات و سئوالات تحقیق
1-2-1- اهداف تحقیق
1-2-2- فرضیات تحقیق
1-2-3- سئوالات تحقیق
1-3- روش تحقیق و پژوهش
فصل دوم : کلیات تحقیق
2-1-دانلود فایل فلزات سنگین
2-1-1- منشا دانلود فایل فلزات سنگین
2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب
2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان
2-2-2- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان
2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن
2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان
2-3-2-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان
2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف

فصل سوم : مواد و روش کار
3-1- مواد و لوازم مورد نیاز
3-2- روش کار
3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی
3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی
3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله
3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات
3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات
فصل چهارم : نتایج تحقیق
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها
منابع :

چکیده انگلیسیلینک کمکی