دانلود فایل تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی :

دانلود پایان نامه رساله رشته فیزیک:دانلود فایل تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی 160 ص فرمت word

فصل اول
انرژی تجدید پذیر چیست
فایده های کلیدی آن عبارتند از:
- فایده های محیطی:
- انرژی برای نسل های آینده ما:
- شغل ها و اقتصاد:
انرژی نو:
جایگاه انرژی خورشیدی در تأمین الکتریسیته
ماژول های خورشیدی
باطری
شارژ کنترولر
برآورد هزینه تأمین الکتریسیته خورشیدی (فتوولتائیک)
طبقه بندی سیستم های خورشیدی
سیستم های فتوبیولوژی
سیستم های شیمیایی خورشیدی
سیستم های فتوولتائیک
عملکرد سلول های خورشیدی
سیستم های حرارتی
گردآورنده های خورشیدی تخت
بررسی اقتصادی سیستم های گرمایش خورشیدی
سرمایه گذاری:
هزینه اولیه:
سیاست توسعه سیستم های گرما خورشیدی
کمک های اقتصادی:
تحقیق, توسعه و نمایش کارکرد سیستم ها:
فنی:
اقتصادی:
آموزش/ اجتماعی – فرهنگی:
فصل دوم
موقعیت فعلی و آینده انرژی طبیعی
- علوم نجومی:
- علوم محیطی:
- علوم شیمیایی:
فصل سوم:
ثابت خورشیدی
مدل خورشیدی:
ترکیب طیفی ثابت خورشیدی:
فصل چهارم:
سیستم های حرارتی خورشید
سمت گیری رشته پانل ها:
اندازه رشته پانل ها:
رشته های سری و موازی:
تلفات لوله:
مبدل های حرارتی:
ذخیره سازی:
سرد کننده های تابشی:
فصل پنجم:
آفتاب گیری در سطح زمین
یک مدل جوی:
جذب و پراکندگی تابش خورشیدی توسط اجزای سازنده جو:
تابش مستقیم خورشید:
شار پخشی:
معادلات تقریبی برای شار خورشیدی کل:
اندازه گیری آفتاب گیری در سطح زمین:
شار حرارتی جو:
فصل ششم:
تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به کار – دستگاه های فتوولتایی
نیمه هادیهای ذاتی ( خالص) :
نیمه هادیهای غیر ذاتی ( نا خالص شده ):
پیوند p-n :
دستگاههای فتوولتایی پیوندی :
پاسخ دهی طیفی جریان فوتونی:
ساخت وسایل فتوو لتایی سیلسیومی :
برآورد هزینه تولید برق:
نتیجه گیری :

مقدمه:

در حال حاضرتولید انرژی الکتریکی در دنیا به مقدار زیادی بر ذغال سنگ, نفت و گاز طبیعی تکیه دارد. سوخت های فسیلی تجدید ناپذیرند, آنها بر منابع محدودی که رفته رفته به پایان می رسند , بنا شده اند.

در مقابل انرژیهای تجدید پذیر مانند باد و انرژی خورشیدی, پیوسته جایگزین می شود و هیچ گاه به پایان نمی رسند. اغلب انرژی های تجدید پذیر به دو صورت مستقیم یا غیر مستقیم از خورشید ناشی می شوند.

نور خورشید یا همان انرژی خورشیدی, می تواند برای گرم کردن و روشنایی خانه ها و سایر ساختمان ها, برای تولید الکتریسیته, برای آب گرم کردن, گرم کن های خورشیدی و انواع کاربردهای اقتصادی و صنعتی مستقیماً استفاده می شود.

همچنین گرمای خوشید موجب وزش باد می شود؛ همان انرژی ای که توسط توربین های بادی گرفته می شود؛ سپس بادها و گرمای خورشید باعث تبخیر آب می شوند. وقتی این بخار آب به باران یا برف تبدیل می شود و از سرازیرها به رودخانه ها و مسیرهای آب هدایت می شود, انرژی آن می تواند گرفته شده و از توان هیدرو الکتریکی آن استفاده شود.

همراه با باران و برف, نور خورشید باعث می شود گیاهان رشد کنند, ماده ای که آن گیاهان را می سازد, به عنوان توده زنده یا زیست توده می شناسیم.

بیومس می تواند به منظور تولید الکتریسیته, سوخت های حمل و نقل یا موارد شیمیایی استفاده شود. کاربرد بیومس برای هر یک از این اهداف, انرژی بیومس نامیده می شود.

هیدروژن نیز می تواند در بسیاری از ترکیبات اصلی, مثل آب, یافت شود. هیدروژن فراوان ترین عنصر روی زمین است, اما بصورت یک گاز طبیعی موجود نیست. هیدروژن همیشه با دیگر عناصر ترکیب شده است, مثل ترکیبش با اکسیژن برای ساخت آب. وقتی هیدروژن از عنصر ترکیبی اش جدا شود می تواند بعنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد.لینک کمکی