دانلود فایل چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه :

دانلود پایان نامه رساله رشته گرافیک :دانلود فایل چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه ( هفت خوان رستم )‌ 134 ص فرمت word

دانلود فایل چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه
فهرست مطالب

چکیده 4

پیشگفتار 6

مقدمه 8

فصل اول : رستم کیست ؟ 11

( دوران زندگی خانواده رستم )

فصل دوم : رستم چگونه مردی است ؟ 26

( صورت وسیرت رستم هنیت و سلاح و اسب رستم )

فصل سوم: « هفت خوان » 44

( جنگ های رستم موجودات اساطیری در هفت خوان )

فصل چهارم : بررسی چهره های مختلف هفت خوان از دیدگاه چهره پردازی 54

فصل پنجم : شناخت مکالمه و کلام در نمایش 69

نیروهایی که در روند نمایش دخیل هستند

فصل ششم : بررسی فضا و صفحه های هفت خوان 75

خوان اول 76

خوان دوم 79

خوان سوم 84

خوان چهارم 90

خوان پنجم 94

خوان ششم 102

خوان هفتم 106

فصل هفتم : داستان مرگ جهان پهلوان رستم 115

فصل هشتم : پیشنهاد و نتیجه گیری 127

خلاصه کار عملی 128

دانلود فایل چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه
فهرست منابع

چکیده :

اولین مسئله در این رساله , به بررسی شخصیت رستم و جایگاه او در تفکر اساطیری ایرانی و بویژه نقش او در «شاهنامه » اختصاص دارد . در ضمن , پیشینه خاندان سام و نریمان و رستم دستان ( چنانچه حکیم فردوسی بر ما می نمایاند ) مطرح می گردد. از سوی دیگر , از دیدگاه مورفولوژی ( ریخت شناسی و سیما شناسی و .. ) و در آلات وادوات جنگی این پهلوان رستم و تنها یاورش رخش بحث به میان می آید .[1]

نکته دیگر صفات نیکوی رستم است که به گونه ای خاص در وجود او جمع شده‌اند. همچون : زورمندی , هنرمندی , اعتقاد (توکل ) , مدبّری ,‌ علاقه به رزم و بزم , زبان آوری ,‌ وفاداری , جوانمردی و پهلوانی عیان می گردد .

نکته دیگر اینکه در هفت خوان , نماد تعالی رستم است ,‌ و رستم مظهر انسان کامل ایرانی است که با موجودات اساطیری همچون اژدها و دیوان , برخوردها و چالش دارد .

قسمت دوم این نوشتار به بررسی هفت خوان , وجه نمایش آن از زاویه دید انسان امروزی بررسی شخصیتها و چهره ها در ادبیات … - ( چنانکه متعارف است ). پرداخته است . تصاویریکه به نوعی یک ؟ « تیپ » را به مامعرفی می کنند . همچون جادوگر , کودن , مست و ………لینک کمکی