دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعبدیت واجب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعبدیت واجب :


دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعبدیت واجب

دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعبدیت واجب, حکم به تعبّدی بودن واجب و نفی احتمالِ توصّلی بودنِ آن می باشد

فهرست مندرجات

1 - مفهوم دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعبدیت واجب
2 - تعبدی یا توصلی بودن برخی از واجبات
2.1 - از نظر دلیل لفظی
2.2 - از نظر اصل عملی
3 - پانویس
4 - منبع


مفهوم دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعبدیت واجب


دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعبدیت واجب, مقابل اصالت توصلیت واجب می‌باشد و این دو, نظریاتی است که در موارد شک در تعبدی یا توصلی بودن واجب ارائه شده است.

تعبدی یا توصلی بودن برخی از واجبات


تعبدی یا توصلی بودن برخی از واجبات , به دلیل خاصی به اثبات رسیده است, اما هرگاه اصل وجوب واجب به کمک دلیل معتبر احراز گردد و تعبدی یا توصلی بودن آن مورد شک باشد, علمای اصول در این که مقتضای اصل در چنین مواردی تعبدی یا توصلی بودن است, اختلاف نموده و از نظر مقتضای دلیل لفظی و مقتضای اصل عملی, در مسئله بحث کرده‌اند.

[1] اصول الفقه, مظفر, محمد رضا, ج1, ص80.

[2] الموجز فی اصول الفقه, سبحانی تبریزی, جعفر, ص59.از نظر دلیل لفظی


برخی هم چون مرحوم ( آخوند خراسانی ) که تقابل اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می‌دانند, به هنگام شک در تعبدی و توصلی بودن واجب, تمسک به اطلاق لفظی را جایز نمی‌دانند, زیرا طبق مبنای ایشان, ( قصد قربت ) در واجبات تعبدی قید است و به معنای ( قصد امر ) می‌باشد و امکان ندارد آن را در متعلق امر اخذ نمود و از آن جا که تقیید به آن محال است, اطلاق نیز در مورد آن ممکن نیست زیرا رابطه اطلاق و تقیید از نوع تقابل عدم و ملکه است, با این حال مرحوم (آخوند) تمسک به اطلاق مقامی را جایز می‌داند, چون اطلاق مقامی به لفظ مربوط نیست, بلکه به موقعیت و مقام مولا مربوط است.

[3] مناهج الوصول الی علم الاصول, خمینی, روح الله, ج1, ص275.


اما کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل تضاد یا تقابل سلب و ایجاب می‌دانند, می‌توانند در صورت

لینک کمکی