دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعیین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعیین :


دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعیین

دانلود فایل پاورپوینت اصالت تعیین, ترجیح جانب تعیین و نفی احتمالِ تخییری بودنِ واجب می باشد.

فهرست مندرجات

1 - کاربرددانلود فایل پاورپوینت اصالت تعیین
2 - پانویس
3 - منبع


کاربرددانلود فایل پاورپوینت اصالت تعیین


در چنین موردی عقل به انجام آن امر به طور معین حکم می‌نماید؛ بنابراین, هرگاه مکلف بین انجام دو دستور مردد باشد (مثلا بین وجوب انجام (الف) به تنهایی, یا وجوب انجام (الف) یا (ب), به صورت تخییر , تردید داشته باشد) عقل به وجوب انجام دستور معین (الف) حکم می‌نماید)؛

[1] اصطلاحات الاصول, مشکینی, علی, ص192.

برای مثال, شخصی که از روی عمد روزه ماه مبارک رم

لینک کمکی