دانلود فایل پاورپوینت ‌اصالت تکثیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پاورپوینت ‌اصالت تکثیر :


پلورالیسم

پلورالیسم (کثرت‌انگاری) نسبت به دین, نظریه‌ای است که برخی از دانشمندان و متکلمین غربی با تأثیرپذیری از دیدگاه خاصی در پاسخ به بعضی مسائل عقیدتی و همچنین برای حل برخی از مشکلات اجتماعی ارائه می‌دهند.

فهرست مندرجات

1 - معنای پلورالیسم
2 - پیشینه
3 - گستردگی سطوح پلورالیسم
3.1 - مبنای کثرت‌گرایی روش‌شناختی
3.2 - مبنای کثرت‌گرایی اجتماعی فرهنگی
3.3 - مبنای کثرت‌گرایی سیاسی
4 - پلورالیسم از نگاه سروش
5 - پلورالیسم سیاسی
6 - شک‌گرایی راه حل تثبیت نظام لیبرال
7 - ویژگی‌های متمایز‌کننده پروتستانتیسم
8 - کثرت‌گرایی از نگاه مک لنن
9 - ابهامات واضح پلورالیسم دینی
9.1 - ناتوانی‌های روشن پلورالیسم دینی
9.2 - ایرادات لگنهاوزن در رد کثرت‌گرایی
10 - پانویس
11 - منبع


معنای پلورالیسم


پلورالیسم در لغت به‌معنای کثرت و جمع در مقابل تفریق و کاهش است. در اصطلاح نام مکتب اصالت‌ تکثر است که پیروان آن مدعی هستند: (حق‌های مختلف داریم) یعنی هیچ مکتبی برتر از مکتب دیگر نیست و هیچ مکتب دینی بر مکتب غیردینی برتری ندارد.)

[1] تورانی, علی, پلورالیسم دینی و چالش‌ها, ص‌7, تهران, نشر مرشد, 1381.پیشینه


پیشینه پلورالیسم را شاید بتوان به نیمه قرن 20 ارجاع داد, این مفهوم برای نخستین‌بار زمانی در جهان مسیحیت مطرح شد که فرقه‌های گوناگون مسیحی با مهاجرانی مواجه شدند که در پذیرش مسیحیت گردن نمی‌نهادند, ایستادگی آنها متکلمان مسیحی را به چالش کشاند. آنها که قرن‌ها شعار می‌دادند بیرون از کلیسا هیچ نجاتی وجود ندارد, درحالی‌که می‌دیدند در پیروان ادیان دیگر انسان‌های صالحی وجود دارد. به ‌این ‌ترتیب در جنگ جهانی دوم, کارل رانر متکلم کاتولیک این نظریه را مطرح کرد که برخی "مسیحیانِ بی‌نامند" یعنی کسانی که زندگی و اخلاق خوبی دارند در حقیقت مسیحی‌اند, هرچند در ظاهر مسیحی نباشند و با ارائه این نظریه شمول‌گرایانه زمینه پیدایش پلورالیسم فراهم شد.

[2] رجبی نیا, داود, حقانیت یا نجات, ص10-8, قم, مرکز پژوهش‌های صدا و سیما, 1379.


مفاهیم و ضرورت‌های مربوط به پلورالیسم در زمان‌های مختلف متفاوت است و پارادایم‌های ثابتی را نمی‌توان در آن جستجو کرد: (کثرت‌گرایی بیشتر عبارت‌ است از مفهومی عام, انبوهه با نشانگان فکری تا پارادایمی ثابت با سنتی خاص, از ‌این‌رو, مفاهیم ضمنی و التزامات کثرت‌گرایی به فراخور‌ زمان و حوزه فکری بسیار متفاوت می‌باشد.)

[3] مک لنن, گرگور, کثرت‌گرایی, ص159, ترجمه نسرین طباطبائی, تهران, وزارت‌خارجه, 1380.گستردگی سطوح پلورالیسم


مک‌لنن در کتاب خود از سه سطح گسترده کثرت‌گرایی یاد کرده‌است, که هر کدام مبتنی بر مطالبی می‌باشند. برای فهم بهتر معنای کثرت‌گرایی به آن اشاره می‌کنیم:

مبنای کثرت‌گرایی روش‌شناختی


1. چندگانگی روش‌های مقتضی.
2. چندگانگی؛ تاویل و تفسیربردار بودن ذاتی الگوهای نمونه آن.
3. تعدد حقیقت‌ها.
4. تعدد جهان‌ها.

مبنای کثرت‌گرایی اجتماعی فرهنگی


1. فراوانی انواع روابط اجتماعی بااهمیت.
2. تعدد خرده‌فرهنگ‌ها.
3. هویت‌های چندگانه.
4. خودهای چندگانه.

مبنای کثرت‌گرایی سیاسی


1- به‌رسمیت شناختن تفاوت اجتماعی- فرهنگی.
2- ایجاد سهولت برای متفاوت‌بودن.)

[4] مک لنن, گرگور, پلورالیسم, ص14_ 15, ترجمه جهانگیر معینی, تهران, نشر آشیان, 1381.


لنن اشاره می‌کند که سطح اول و دوم در کانون توجه مدرنیته و پست‌مدرنیسم است.

[5] مک لنن, گرگور, پلورالیسم, ص177, ترجمه جهانگیر معینی, تهران, نشر آشیان, 1381.پلورالیسم از نگاه سروش


در توضیح پلورالیسم عبدالکریم سروش‌ _از قائلین به پلورالیسم_ این مفهوم را در تکثر و تنوع و قیاس‌ناپذیری فرهنگ‌ها و دین‌ها و زبان‌ها و تجربه‌های آدمیان معرفی می‌کند و معتقد‌ است که تکثرگرایی به‌شکل کنونی آن در دو حوزه مهم مطرح است: حوزه دین و حوزه جامعه, به‌عنوان دینداری و دین‌شناسی پلورالستیک و جامعه پلورالستیک, او معتقد است که: (... این دو البته با یکدیگر مرتبطند یعنی کسانی که به لحاظ فرهنگی و دینی قائل به پلورالیسم هستند نمی‌توانند از پلورالیسم اجتماعی سربپیچند.)

[6] سروش, عبدالکریم, صراط‌های مستقیم, ص1, تهران, نشر صراط, 1377.


ایشان پلورالیسم دینی را مبتنی بر دو پایه می‌داند: (یکی تنوع فهم‌های ما از متون دینی و دومی تنوع تفسیرهای ما از تجارب دینی.)

[7] سروش, عبدالکریم, صراط‌های مستقیم, ص2, تهران, نشر صراط, 1377.


همچنان‌که مشخص است پلورالیسم, دین را بر محوریت انسان و تنوع فهم‌های بشریت بنا می‌کند و فهم‌های متعدد, مختلف, متضاد یا متناقض [ هرچه باشد ] را دریچه‌ای بسوی حقانیت معرفی می‌کند, در این دیدگاه هیچ دینی یا فهم دینی برتر از دیگری نمی‌باشد.
قائلین به پلورالیسم دینی و فرهنگی معتقدند که باید در همه آنچه تحت عنوان فرهنگ می‌گنجد و در همه شاخه‌های علوم و معارف تکثر و تنوع را بپذیرند.

[8] غرویان, محسن, پلورالیسم دینی و استبداد روحانیت, ص9, قم, نشر یمین, 1376.پلورالیسم سیاسی


پلورالیسم در حیطه سیاست و اجتماع هم وارد می‌شود و قائلین به آن معتقدند که در ساحت جامعه, هیچ‌کس را مفسر و مرجع رسمی در امور اجتماعی ندانیم و جامعه را غیرایدئولوژیک تلقی کنیم و اداره جامعه را برعهده عقل کثرت‌اندیش بگذاریم.

[9] غرویان, محسن, پلورالیسم دینی و استبداد روحانیت, ص7, قم, نشر یمین, 1376.


اساسا در جامعه و نظام اسلامی نمی‌توان کثرت‌گرایی سیاسی را آن‌گونه که در غرب مطرح است پذیرفت, اگرچه مواردی چون وجود گروه‌ها و احزاب و اجتماعات مختلف و نیز دخالت دادن سلیقه‌های آنان در اداره امور و توزیع قدرت سیاسی... در حیطه اصول پذیرفته‌شده نظام و سلایق و ایده‌های هماهنگ با ارزش‌های دینی در این راستا قابل بررسی است, اما به‌طور مثال مساله توزیع قدرت مورد پذیرش کثرت‌گرایی سیاسی آنهم به شیوه سکولار غربی, از نظر اهداف و روش با فلسفه سیاسی اسلام متعارض است زیرا در نظام اسلامی این‌گونه مسائل با توجه به اصل خدامحوری و حکومت ولایت فقیه تبیین و تعیین می‌شود.

شک‌گرایی راه حل تثبیت نظام لیبرال


از لحاظ ریشه‌شناسی, کثرت‌گرایی دینی سیر تکاملی پروتستانتیسم لیبرل [ شکل مؤثری از لیبرالیسم دینی, مدرنیسم با تجرید ] می‌باشد,

[10] لگنهاوزن, محمد, اسلام و کثرت‌گرایی دینی, ص18, ترجمه نرجس جوان‌دل, قم, مؤسسه فرهنگی طه, 1379.

که فردریک شلایرماخر بنیانگذار آن می‌باشد.
اگر از پلورالیسم در عصر اخیر صحبت کنیم و یادی از جان هیک مهم‌ترین مدعی کثرت‌گرائی دینی نکنیم, مشکل است, نظرات جان هیک توسط سروش از مدعیان‌ کثرت‌گرایی در ایران و دین اسلام, استفاده شده است. او ضمن ترجمه برخی آثار هیک در ادعاهای خود نیز به اقوال او استناد کرده و متاثر از اوست. جان هیک خود از افکار فردریک شلایرماخر متاثر بوده است.

[11] لگنهاوزن, محمد, اسلام و کثرت‌گرایی دینی, ص19, ترجمه نرجس جوان‌دل, قم, مؤسسه فرهنگی طه, 1379.ویژگی‌های متمایز‌کننده پروتستانتیسم


در مبحث ریشه‌یابی کثرت‌گرایی دینی لازم است که به 4 ویژگی متمایز‌کننده پروتستانتیسم لیبرال اشاره کنیم:
1. تفاسیر غیرمتعارف (unorthodox) از کتاب مقدس و اعتقادات را به راحتی می‌پذیرد, خصوصا زمانی که این تفاسیر ملهم از توجه به ادعاهای طبیعی و تاریخی باشد.
2. شکاکیت عام نسبت به تاملات نظری در الهیات دارند.
3. تاکید بر حمایت دینی از اصول اخلاقی مدرن و اصلاح اجتماعی سازگار با آن اصول دارند.
4. این آموزه که گوهر دین نه در اصول جزمی شریعت, اجتماع‌ دینی و مناسک, بلکه در تجربه شخصی نهفته است,

[12] لگنهاوزن, محمد, اسلام و کثرت‌گرایی دینی, ص17, ترجمه نرجس جوان‌دل, قم, مؤسسه فرهنگی طه, 1379.

مدنظر آنهاست.

کثرت‌گرایی از نگاه مک لنن


مک لنن کثرت‌

لینک کمکی