دانلود فایل پاورپوینت اصالت ثبات لغت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پاورپوینت اصالت ثبات لغت :


اصالت عدم نقل

اصالت عدم نقل, نفی احتمال نقل لفظ از یک معنا به معنای دیگر است.

فهرست مندرجات

1 - از اصول لفظی
2 - مجرای اصالت عدم نقل
3 - کاربرد دیگر برای اصالت عدم نقل
4 - نکته
5 - پانویس
6 - منبع


از اصول لفظی


اصل عدم نقل, از اصول لفظی است. از این اصل تعبیرهای دیگری هم شده است, از جمله: اصالت ثبات در لغت, اصالت عدم هجر و اصالت عدم وقوع.

مجرای اصالت عدم نقل


در مورد مجرای اصالت عدم نقل, گفته شده: هنگامی که به وضع لفظ برای معنایی علم وجود دارد, سپس تردید می‌شود که آیا لفظ از آن معنا به معنای دیگری نقل پیدا کرده یا نه, در این صورت عقلا با اجرای اصالت عدم نقل, احتمال نقل را منتفی می‌نمایند.

[1] اصول الفقه, مظفر, محمد رضا, ج1, ص37.

[2] اصول الفقه, المظفر, محمد رضا, ج2, ص (252- 251).

[3] معارج الاصول, محقق حلی, جعفر بن حسن, ص50.کاربرد دیگر برای اصالت عدم نقل


بعضی از اصولیون کاربرد دیگری را برای اصالت عدم نقل عنوان کرده‌اند و آن جایی است که احتمال نقل وجود داشته باشد؛ به این معنا که هم اکنون کلام در یک معنایی به کار می‌رود ولی احتمال داده می‌شود که در گذشته برای معنای دیگری وضع شده و از آن معنا به این معنای کنونی نقل یافته باشد؛ در این صورت برای نفی احتمال نقل, از اصالت عدم نقل, استفاده می‌شود؛ برای مثال, فعل امر در نزد عرف و عقلا بر وجوب دلالت می‌کند و احتمال داده می‌شود که در لغت عرب معنای دیگری داشته و از آن به معنای دوم (وجوب), نقل یافته باشد, در این صورت با اجرای اصالت عدم نقل, معنای اولی منتفی می‌گردد.

[4] الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه, اصفها

لینک کمکی