دانلود فایل پاورپوینت اصالت جد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پاورپوینت اصالت جد :


دانلود فایل پاورپوینت اصالت جد

تطابق اراده جدّی با اراده استعمالی و نفی احتمال عدم تطابق می باشد.

فهرست مندرجات

1 - مفهوم دانلود فایل پاورپوینت اصالت جد
1.1 - نکته اول
1.2 - نکته دوم
1.3 - نکته سوم
2 - پانویس
3 - منبع


مفهوم دانلود فایل پاورپوینت اصالت جد


دانلود فایل پاورپوینت اصالت جد, از اصول لفظی است و مورد آن جایی است که متکلم سخنی گفته باشد و سپس احتمال داده شود که فقط معنای استعمالی و مدلول تصوری کلام خویش را قصد کرده, و اراده جدی وی به آن تعلق نگرفته است, زیرا احتمال داده می‌شود وی در مقام امتحان , یا تقیه و یا شوخی بوده است؛

[1] مصباح الاصول, خویی, ابوالقاسم, ج3, ص (351- 350).

در چنین موردی بنای عقلا آن است که به دانلود فایل پاورپوینت اصالت جد تمسک می‌کنند, و به همین علت, سخن متکلم بر اراده جدی حمل می‌شود, مگر آن که خلاف آن به طور قطع ثابت شود.

[2] اصول الفقه, مظفر, محمد رضا, ج1, ص180.

[3] الرسائل, خمینی, روح الله, ج2, ص (12- 6).نکته اول


اراده استعمالی , مقابل اراده جدی و به معنای به کار بردن لفظ در مدلول تصوری آن است؛ در حالی که اراده جدی به معنای به کار بردن لفظ در مدلول تصدیقی آن است و در

لینک کمکی